عرضه دام بهداشتی

عرضه دام بهداشتی

فروش دام سالم در مراکز معتبر صورت می گیرد. یکی از آن ها مرکز عرضه دام زنده شهرداری است. نکته ای که حائز اهمیت است این است که خرید گوشت باید از مراکز مجاز عرضه دام بهداشتی شهرداری صورت پذیرد.

توصیه سلامت در مصرف گوشت

با توجه به این که بیماری‌ های مشترک قابل انتقال زیادی بین انسان ها و حیوانات وجود دارد،
خرید دام زنده از اماکن و افراد غیر مجاز می تواند پیامد های جبران ناپذیری را برای سلامت افراد ایجاد نماید.
این دام ها در مراکز معتبر تحت بازرسی، کنترل و معاینات پزشکی قرار می گیرند،
در نتیجه این اطمینان را به وجود می آورد که دام های خریداری شده با اصول بهداشتی نگهداری،
ذبح و آماده مصرف می شوند.

عرضه دام بهداشتی

عرضه دام بهداشتی شهرداری

عرضه دام بهداشتی شهرداری به منظور رفاه حال همشهریان عزیز صورت گرفته است. این اقدام با کمک سازمان دامپزشکی استان شکل می گیرد.

دام سپید معتبرترین مرکز ارائه دهنده دام های بهداشتی

بررسی سلامت دام

پیش از کشتار دام ها و همچنین بعد از کشتار،
اقدامات لازم جهت بررسی سلامت دام ها توسط دامپزشکان صورت می گیرد و قبل از عرضه،
سلامت دام ها مورد تایید قرار می گیرد.
عرضه دام زنده شهرداری در این مراکز با کنترل وزارت بهداشت صورت می گیرد.
بنابراین همشهریان عزیز می توانند با اطمینان کامل گوشت مورد نیاز خود را خریداری نمایند. همچنین قیمت ها نیز مطابق با تعرفه شهرداری می باشد. ” مناسب ترین قیمت گوسفند زنده “

عرضه دام بهداشتی شهرداری

عرضه دام زنده شهرداری

فروش دام زنده در اماکنی در سطح شهر انجام می شود که با هدف سهولت در دسترسی شهروندان به گوشت سالم، بهداشتی و مورد تایید وزارت بهداشت، برای عرضه دام زنده شهرداری در نظر گرفته شده اند.
یکی از این اماکن مجموعه دام سپید است که مورد تایید شهرداری قرار گرفته است.

مراکز تایید کننده گوشت

در این راستا مناطق مشخصی توسط شهرداری انتخاب شده است.
این مناطق تحت نظارت مستقیم شهرداری ها قرار دارد.
عرضه این دام ها با انجام معاینات پزشکی همراه است و دام های موجود در این مناطق تائیدیه سلامت را دریافت می کنند.
دامپزشکان موجود در این مراکز باید سلامت دام مورد نظر را قبل از ذبح کردن تایید نمایند.

عرضه دام زنده شهرداری

کنترل و نظارت شهرداری بر قیمت ها

یکی از اقداماتی که در این مراکز صورت می گیرد کنترل و نظارت شهرداری بر قیمت ها می باشد.
بنابراین امکان بالا بردن غیر مجاز قیمت ها وجود ندارد،
همچنین افراد می توانند دام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و تحت کنترلی شهرداری ها خریداری نمایند.